Een vis met een zilverstuk in zijn bek?

Dat kan! Jij hebt vast nog niet vaak zo’n vis gevangen, maar Petrus wel. Hij vangt zelfs een vis met een stater, een zilverstuk in zijn bek. Als mensen aan de discipelen vragen of Jezus weltempelbelasting betaalt, gebeurt het volgende.

De tempelbelasting

“ Toen zij (Jezus en zijn discipelen, red.) Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden  naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet? Hij zei:  Jawel. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei: Wat denkt u, Simon? De koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Petrus zei tegen Hem: Van vreemden. Jezus zei tegen hem: Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven: ga naar de zee, werp een vishaak uit, en pak de eerste vis die bovenkomt. Doe zijn bek open en u zult een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor Mij en voor u.” (Mattheus 17:24-27)

Elke Joodse man was verplicht om tempelbelasting te betalen vanaf zijn twintigste jaar. Het zilverstuk dat Petrus vindt kan bij de tempel worden gewisseld tegen een vierdrachmenmunt.
( Voor twee drachmen moest een Romeinse soldaat ongeveer drie dagen werken!)
De tempelbelasting was twee drachmen per persoon. Petrus kan de stater inwisselen voor een vierdrachmenmunt, precies genoeg voor de tempelbelasting die hij en de Here Jezus moeten betalen.

Sinds deze geschiedenis bekend werd, wordt de veel in het Meer van Galilea voorkomende zonnevis of tilapiavis ook wel St. Petrusvis genoemd. Men zegt dat de stip op de zijkant aan de vingerafdruk van Petrus doet denken..

Dit artikel is afkomstig uit het TOV! blad
Wil jij ook de TOV! ontvangen? Klik hier om lid te worden!

Vond je dit tof? Deel het dan!

Facebook
WhatsApp