Joodse feesten

De Joodse feesten kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  1. Pelgrimsfeesten
  2. Hoge Feestdagen
  3. Halffeestdagen

Pelgrimsfeesten

Drie feesten moeten volgens de Joodse wet worden gevierd in Jeruzalem. Daarom worden ze pelgrimsfeesten genoemd: Joden trokken als pelgrims naar Jeruzalem, toen de tempel daar nog stond, om het feest te vieren. Dit zijn Pesach, het Loofhuttenfeest en het Wekenfeest.

De Hoge Feestdagen

Deze twee feesten vormen samen één geheel, waarbij het herstel van de relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen God en mens centraal staat. Het gaat om Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag.

De Halffeestdagen

Deze feesten zijn niet door God ingesteld in de Thora. Er mag op deze dagen, in tegenstelling tot de overige feesten, gewoon worden gewerkt. Het gaat om het Inwijdingsfeest, Nieuwjaar van de Bomen en Lotenfeest.

Sjabbat

Daarnaast is er de Sjabbat, een wekelijks terugkerend feest, en het Nieuwe Maansfeest, dat uiteraard een maandelijks terugkerend feest is.

Pesach

Waarom poetsen Joden hun huis voordat het Pesach is? En is dat nou lekker, zo'n hele week van die droge matzes eten?

Wekenfeest

Nee, dit feest duurt geen weken lang! Dit feest heet zo, omdat het zeven weken na het Joodse Pesach wordt gevierd.

Loofhuttenfeest

Joden bouwen één keer per jaar een hut om in te wonen en slapen. Zij doen het niet omdat het zo leuk is. Waarom dan wel?

Joods nieuwjaar

Bij oudejaarsavond denk je meteen aan oliebollen, appelflappen en vuurwerk. Is dat bij Joden ook zo?

Grote Verzoendag

Tien dagen na het Joodse Nieuwjaar volgt Grote Verzoendag. Joden hebben dan nagedacht of er nog dingen zijn die ze goed moeten maken met anderen.

Chanoeka

Oliebollen, kaarsjes: het lijkt wel oudjaarsdag! Chanoeka wordt meestal wel in december gevierd, maar het betekent toch heel wat anders.

Nieuwjaar van de bomen

Huh? Wat is dit nou weer voor feest?! Het Nieuwjaarsfeest van de bomen is ontstaan nadat Joden weer terugkeerden naar Israël.

Lotenfeest

De Joden vieren tijdens het Lotenfeest (in het Hebreeuws heet dit Poerim) de verlossing van de Joden uit de handen van Haman. Onder meer door koekjes te eten!