Joodse voorwerpen

Een keppeltje ken je vast wel. Maar weet je ook wat een mezoeza en dreidel zijn?

Keppeltje

Om aan te geven dat God boven hen staat, dragen Joodse mannen een keppeltje.

Gebedsmantel

Tijdens het bidden doen Joodse mannen vaak een gebedsmantel om.

Gebedsriemen

Joodse mensen binden de woorden van God letterlijk op hun lichaam. Ze doen dat met gebedsriemen.

Mezoeza

Vaak kun je bij de voordeur van een huis al zien of er Joden wonen. Aan de rechter deurpost hangt dan namelijk een kokertje.

Jad

Bij het lezen van de Thora gebruiken Joden een aanwijsstokje. Zo hoeven ze de tekst niet aan te raken met hun vinger.

Ramshoorn

Tijdens het Joods Nieuwjaar wordt er veel op de sjofar geblazen. De sjofar is een ramshoorn. Als je die hol maakt en er een gat in boort, dan kun je erop blazen.

Loelav

Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest wordt er gezwaaid met een loelav. Dat is een takkenbundel.

Sederschotel

Tijdens Pesach staat er op tafel een sederschotel. Op deze schotel liggen symbolische gerechten die Joden eten tijdens Pesach.

Kruidenbusje

Als de Sjabbat is afgelopen, laten Joden een busje met lekker geurende kruiden rondgaan. Daar mag iedereen even aan ruiken.

Dreidel

De dreidel, trendel of sevivon is een vierkant tolletje waarmee kinderen spelen tijdens Chanoeka, het Inwijdingsfeest.

Kathy

Tov! Welkom bij de Tov!Club! You are invited to 24 January 2021 Birthday Queen A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like

┈ Lees dit ook

Homenieuw

You are invited to 24 January 2021 Birthday Queen A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring

┈ Lees dit ook

Uitleen tekstdoeken

Christenen voor Israël heeft afgelopen jaren prachtige tentoonstellingen opgezet. Het is nu mogelijk om doeken van deze tentoonstellingen te lenen voor in de klas. Het

┈ Lees dit ook