Dreidel

De dreidel, trendel of sevivon is een vierkant tolletje waarmee kinderen spelen tijdens Chanoeka. Het bijbehorend spelletje wordt gespeeld met een pot met bijvoorbeeld chocolademuntjes. Op het tolletje staan vier Hebreeuwse letters: noen, gimel, hee en sjin. Deze letters staan voor: Nes Gadol Haja Sjam, een groot wonder gebeurde daar.

In Israël wordt de sjin vervangen door de pee, zodat er staat: een groot wonder gebeurde hier (Nes Gadol Haja Pò). Bij elke letter hoort een opdracht. Noen: niets. Gimel: je mag de pot hebben. Hee: je mag de halve pot hebben. Sjin: je moet een muntje in de pot doen.