Eten

Is dat wel Koosjer?
Volgens de Joodse wetten zijn voedingsmiddelen koosjer (toegelaten) of niet-koosjer (niet toegelaten). Hieronder staan de belangrijkste voorschriften.

Planten
Al het plantaardige voedsel is koosjer. Wel moet er goed op worden gelet dat er bijvoorbeeld geen insecten in een krop sla zitten, want insecten zijn niet koosjer.

Bloed
Het is streng verboden bloed te eten. Zelfs eieren met kleine bloedvlekjes mogen niet worden opgegeten. Vlees is wel toegestaan als de dieren koosjer zijn geslacht. Na het slachten wordt het vlees in lauwwarm water ondergedompeld. Vervolgens wordt het met zout bedekt om het laatste bloed uit het vlees te halen. Na een uur wordt het zout weggespoeld met koud water en is het vlees klaar om te worden verkocht.

Diersoorten
Alleen het vlees van herkauwers met gespleten hoeven is koosjer. Roofvogels zijn niet toegestaan. Voor de overige vogels geldt onder andere dat zij een krop moeten hebben. Kip, kalkoen en ganzen zijn bijvoorbeeld toegestaan. Alleen vissen met vinnen en schubben die gemakkelijk te verwijderen zijn, zijn koosjer. Insecten en kruipende dieren zijn absoluut verboden.

Melk en vlees
Melk- en vleesproducten moeten altijd gescheiden blijven. In Exodus 23 vers 19 staat: ‘U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder’. Volgens de Talmoed betekent dit dat melk en vlees volledig gescheiden moeten worden gehouden, zowel bij het eten als tijdens het klaarmaken ervan. Een koosjere keuken heeft daarom meestal een dubbel ingerichte keuken en twee serviezen.
Streng orthodoxe Joden kopen alleen producten met een koosjercertificaat. Ze weten dan zeker dat het eten aan de Joodse wetten voldoet.