Loelav

Tijdens de viering van het Loofhuttenfeest wordt er gezwaaid met een loelav. Dat is een takkenbundel. Ook wordt er gezwaaid met een etrog, een soort citrusvrucht. De takkenbundel bestaat uit een palmtak (loelav), drie mirtetakjes en twee wilgentakken. Het is een uiting van dankbaarheid voor alles wat er het afgelopen jaar heeft mogen groeien.