Lotenfeest

De Joden vieren tijdens het Lotenfeest (of Poerim) de verlossing van de Joden uit de handen van Haman. Hij was een belangrijke man aan het hof van koning Ahasveros. Hij wilde alle Joden in Perzië, waar toen veel Joden woonden, uitroeien, maar mede dankzij de Joodse koningin Esther kwam alles toch nog goed. In de synagoge wordt tijdens Poerim het hele verhaal van Esther gelezen. Dat verhaal lezen ze uit een mooie boekrol. Telkens wanneer de naam Haman genoemd wordt, wordt er met de voeten gestampt en gerateld met een speciale Hamanratel. Ze willen de naam Haman niet horen!

Na afloop van de dienst worden Hamansoren gegeten. Dat zijn koekjes in de vorm van oren. Ook worden er optochten gehouden van verklede kinderen. Natuurlijk ontbreken koning Ahasveros, koningin Esther, Haman en Mordechai daarbij niet. Maar niet alle kinderen kiezen een persoon uit het verhaal van Esther. Daarom zie je ook zeerovers en indianen rondlopen. Op Poerim geven de mensen elkaar ook cadeautjes. Meestal geven ze iets wat je kunt eten, zoals fruit.