Mezoeza

Vaak kun je bij de voordeur van een huis al zien of er Joden wonen. Aan de rechter deurpost hangt dan namelijk een kokertje.

In het kokertje, dat een beetje schuin hangt, zit een stukje perkament, met daarop een gedeelte uit de Bijbel (Deuteronomium 6:4-9 en 11:13-20). De mezoeza, zoals dit kokertje wordt genoemd, herinnert de Joden eraan om God te dienen. Het gebruik van de mezoeza is ook gebaseerd op de tekst uit Deuteronomium 6 (zie de uitleg bij Gebedsriemen).
Op elke koker waarin de mezoeza zit, staat de Hebreeuwse letter sjin. Sjin is de afkorting van Sjaddai (‘Almachtige’), één van de namen van de Heere God.