Wekenfeest

Nee, dit feest duurt geen weken lang! Dit feest heet zo, omdat het zeven weken na het Joodse Pesach wordt gevierd. Net zoals het Pinksterfeest zeven weken na Pasen valt.

Het Wekenfeest wordt ook wel Sjawoe’ot genoemd. Het is één van de pelgrimsfeesten, waarop de Joden vroeger naar de tempel in Jeruzalem gingen. Het Wekenfeest is een heel belangrijk feest. Op deze dag vieren de Joden namelijk dat ze van de Heere God de wetten kregen. Dat gebeurde zeven weken nadat de Israëlieten uit Egypte waren bevrijd. Ze waren toen in de woestijn. Daar ging Mozes, de leider van de Israëlieten, een berg op. Toen sprak God met Mozes. Ook kreeg Mozes twee stenen tafelen met daarop de tien geboden.

Het Wekenfeest is ook een oogstfeest. Daarom is de synagoge op deze dag mooi versierd met bloemen en planten. Vroeger brachten de boeren tijdens dit feest een mand vol met vruchten naar Jeruzalem. Ze namen die mee naar de tempel om de Heere God te danken voor de nieuwe oogst. Daarom lezen ze op deze dag ook het verhaal van Ruth. In dat verhaal staat dat arme mensen de tarwe mochten rapen die tijdens het oogsten bleef liggen. Iets wat Ruth ook heeft gedaan. In Israël worden tijdens dit feest optochten gehouden. Kinderen dragen dan mandjes vol met vruchten. En de meisjes versieren hun hoofd met mooie kransen van bloemen.

Tijdens het Wekenfeest eten Joden producten waar melk in zit. Dat doen ze omdat de Thora wordt vergeleken met melk. Net zoals melk heel voedzaam is, zo geeft de Thora ook kracht en voeding.