Hineni

Veel mensen denken dat Israël een heel rijk land is, maar ze vergeten dat er ook een heleboel arme mensen wonen.

Van elke vier mensen in Israël leeft er eentje onder de armoedegrens. Van hen is ongeveer de helft onder de 14 jaar. Het zijn vaak Joodse gezinnen die vanuit Ethiopië, India of Oekraïne naar Israël komen. Ze hebben vaak nog net genoeg geld om naar het Beloofde Land te komen, maar eenmaal daar verdienen ze niet genoeg om elke dag eten te kunnen kopen.

Voor deze mensen zijn er in Israël gaarkeukens. Dit zijn openbare gebouwen waar arme mensen terecht kunnen voor een warme maaltijd of lunch. Eén van de gaarkeukens is die van Hineni in Jeruzalem. Hier komen, naast veel ouderen (vaak overlevenden van de Holocaust), ook jonge kinderen. Het leven in Jeruzalem is duur en hun ouders hebben niet genoeg geld om hun gezin van eten te voorzien.

Gelukkig zijn er over de hele wereld mensen die het belangrijk vinden dat deze mensen ook te eten krijgen. Ze steunen de gaarkeukens met een gift, waar de bezoekers van de gaarkeukens natuurlijk erg blij mee zijn!

Overweegt u om de gaarkeuken van Hineni met uw schoolklas te steunen? Neem contact met ons op voor meer informatie.