Uitkomst quiz TOV jaargang 17 nr. 1

Het antwoord op de quiz op pagina 8 en 9 over verzetsstrijders uit de Bijbel is: overwinnen.