Waarom wordt er met de dreidel gespeeld tijdens Chanoeka?

Op het moment vieren de Joden Chanoeka. Met dit feest wordt de herinwijding van de tempel in de 2e eeuw voor Christus herdacht. Tijdens de feestdagen wordt er veel gespeeld met de dreidel, een soort tol. Maar wat is het verhaal daar achter?

De uitleg die de meeste mensen aannemen, is dat de dreidel een soort afleidingsmanoeuvre was. In de tijd van Griekse overheersing over Israël was het voor de Joden verboden om Joodse gebruiken te onderhouden, zoals de besnijdenis, het houden van de sabbat en Thora-studie. Joodse kinderen wilden alleen zo graag de Thora bestuderen, dat zij het stiekem deden in de grotten. Wanneer ze dan een Griekse soldaat zagen langskomen, legden ze snel hun boeken aan de kant en gingen met de dreidel spelen alsof er niks gebeurd was en ze de hele tijd al aan het spelen waren.

Op de dreidel staan vier verschillende Hebreeuwse letters met allemaal hun eigen betekenis. De eerste letter is de ‘Noen’ die staat voor het woord ‘wonder’. De tweede letter is de Gimmel, die staat voor het woord ‘groot’. De derde letter, is de ‘Hee’ en die staat voor ‘het was’. En de laatste de letter, de Sjin, staat voor ‘daar’. De zin die met deze letters gevormd kan worden is: ‘Een groot wonder was daar’ en dat gaat over het wonder van Chanoeka.

Met de dreidel worden verschillende soorten spelletjes gedaan. Zo wordt er een wedstrijdje gedaan wie het langst de dreidel kan laten draaien of wie de meeste dreidels tegelijk kan laten draaien. En dan is er ook nog een spel met de verschillende letters. Een leuk spelletje met een bijzondere betekenis dus!

Vond je dit tof? Deel het dan!

Facebook
WhatsApp